Relatietherapie Purmerend

Goede communicatie is onmisbaar binnen een liefdesrelatie. Het zorgt ervoor dat problemen goed en snel kunnen worden uitgesproken. Zo voorkom je dat onbegrip en irritaties blijven voortduren en jullie relatie onder spanning komt te staan. Bij Relatietherapie Purmerend wordt op een open manier gekeken naar de manier waarop jij en je partner met elkaar praten en waar verbetering mogelijk is. Het is een waardevolle investering in de verbintenis die jullie ooit vol overtuiging zijn aangegaan.

Mijn praktijk is tijdelijk dicht, daarom verwijs ik je graag naar Psycholoog Rick Lindhout in Alkmaar.

Luisteren zonder oordeel

Waar je in de verliefde fase nog geen oog hebt voor irritaties en storende karaktereigenschappen, steekt dit vaak na verloop van tijd de kop op. Het is daarom belangrijk om goed naar elkaar te luisteren zonder hierbij een oordeel te hebben. Juist door echt open te staan voor wat je partner te zeggen heeft, voorkom je verwijdering tussen jullie tweeën en kan de relatie standhouden. Oprecht naar elkaar luisteren geeft de compassie en de liefde kans om weer op te bloeien. Weten wat de ander voelt en denkt en niet invullen wat jij denkt dat er in de ander omgaat, is daarbij van groot belang.

Problemen niet voor lief nemen

Merken jij en je partner dat er steeds meer irritaties en onbegrip is in het contact? Voorkom dat dit verergert en ga actief aan de slag met Relatietherapie Purmerend. Het is de plek bij uitstek om op een professionele manier de verbinding tussen jullie terug te krijgen. Het is niet zo verwonderlijk dat er na verloop van tijd problemen in een relatie ontstaan. Twee verschillende karakters hebben besloten samen door het leven te gaan. Dit vraagt van beide partijen de nodige inzet. Misschien doet de een wat meer water bij de wijn dan de ander. Zolang dit in goed overleg gaat, hoeft dit geen probleem te zijn.

Terug naar de basis bij Relatietherapie Purmerend

Er is een reden geweest waarom jullie voor elkaar hebben gekozen. Dit voelen is lastig in een periode waarin ruzies en irritaties de boventoon voeren. Het is daarom goed om met Relatietherapie Purmerend terug te gaan naar wat jullie in eerste instantie bij elkaar heeft gebracht. De kern van jullie relatie naar de voorgrond brengen en van daaruit kijken wat nodig is om jullie samenzijn weer zorgeloos te maken. Naarmate je langere tijd bij elkaar bent kom je voor goede en minder goede periodes te staan. Zo kan er sprake zijn van ingrijpende gebeurtenissen, zoals:

 • Ziekte
 • Overspel
 • Overlijden
 • Ingrijpende bevalling
 • Werkloosheid

Deze factoren hebben een grote impact op je leven. Als je hier samen niet goed over praat en voor elkaar kunt klaarstaan, loop je het risico dat de relatie hieronder lijdt. Dit merk je door:

 • Ontstaan van geheimen
 • Boosheid of irritatie
 • Claimend gedrag
 • Terugtrekken
 • Stellen van eisen
 • Uiten van kritiek
 • Verslaving

Dit gedrag laat heel duidelijk zien dat er zelfbescherming optreedt. Je wilt alles behalve geconfronteerd worden met het gedrag van de ander. Je gaat het ergens anders zoeken en daardoor raak je elkaar kwijt. Het brengt een gevoel van radeloosheid en eenzaamheid naar voren en je voelt je alleen staan in je gevoel. Weet dat jij en je partner handelen uit patronen die er langzaamaan zijn ingesleten. Dit betekent dat hier winst te behalen valt en deze patronen kunnen worden omgebogen. Relatietherapie Purmerend weet wat jullie nodig hebben om qua gevoel weer bij elkaar te komen. 

Contact met Relatietherapie Purmerend
Gun jullie relatie de professionele hulp en neem vandaag nog contact op. Zo kunnen jullie snel aan de slag gaan met het terugwinnen van jullie liefdevolle relatie en behoren de problemen snel tot het verleden.

Call Now ButtonBel Jacco: 06 36 00 33 69